Select bibliography for Hokusai

The journal Hokusai kenkyû (HK), nos 1-55, 1972-2017
Tokyo Hokusai Kai, eds., Hokusai kenkyû (Hokusai Research) vols. 1-55, 1972-2017

The journal Hokusai kenkyûjo kenkyû kiyô , nos 1-8, 2008-2015
Hokusaikan, Obuse (eds),  Hokusai kenkyûjo kenkyû kiyô (Bullutein of Hokusaikan) nos 1-8, 2008-2015

Fine Art Society 1890
Marcus B Huish, ed., Catalogue of a Collection of Drawings and Engravings by Hokusai Exhibited at the Fine Art Society, London, The Fine Art Society, 1890 

Fenollosa 1893
Ernest F Fenollosa, Hokusai and His School: Catalogue of Special Exhibition No. 1 (Museum of Fine Arts, Boston), Boston, Alfred Mudge & Son, 1893

Iijima 1893
Iijima Kyoshin, Katsushika Hokusai den, 2 vols., Tokyo, Hōsūkaku, 1893; see also Iijima 1978, Iijima 1999

Goncourt 1896
Edmond de Goncourt, Hokousaï, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1896 

Fenollosa 1901
Ernest F  , Catalogue of the Exhibition of Paintings of Hokusai Held at the Japan Fine Art Association, Uyeno Park, Tokio, from 13th to 30th January, 1900, Tokyo, Kobayashi Bunshichi, 1901; repr. Geneva, Minkof Reprint, 1973 

Murayama 1906
Murayama Jungo, ed., Katsushika Hokusai ‘Nisshin jomachō’ (Hokusai’s ‘Daily Exorcisms’), Tokyo, Kokkasha, 1906; with English translation of preface 

Taki 1906
Taki Sei’ichi. ‘“Daily Exorcisms”: The Latest Discovery of Hokusai’s Original Drawings’, The Kokka (International Edition) 17:198, Nov. 1906

Takeoka 1919
Takeoka Toyota, Yamato-e, Kôbe, 1919 

Ishii 1929
Ishii Kendô, Nishiki-e no hori to suri, Tokyo, Unsôdô, 1929

UT 1931
Ukiyo-e taisei, vol. 9: Ranjuku jidai 4, Tokyo, Tôhô Shoin, 1931 

UTS 1932
Ukiyo-e Kenkyûkai, eds., Ukiyo-e taika shûsei, vol. 15: Katsushika Hokusai, Tokyo, Daihôkaku Shobô, 1932

Ozaki 1934
Ozaki Kyûya, ‘Hokusai shôzô no kenkyû’, in Ukiyo-e hanga taikan, Tokyo, Taihôkaku, 1934, pp. 82-91

Inoue 1941
Inoue Kazuo, 'Hokusai bannen no tegami', Tanroku, vol. 3, no. 8, August 1941, pp. 9-11  

Narazaki 1944
Narazaki Muneshige, Hokusai ron, Tokyo, Atorie-sha, 1944 

BM 1948
Basil Gray, ed., The Work of Hokusai: Woodblocks, Illustrated Books, Drawings and Paintings: A Catalogue of an Exhibition Held on the Occasion of the Centenary of his Death, London, British Museum, 1948

Hillier 1955
Jack Hillier, Hokusai: Paintings, Drawings and Woodcuts, London, Phaidon, 1955; 2nd ed. 1957; 3rd. ed. 1978

Michener 1958
James A Michener, Hokusai Sketchbooks: Selections from the Manga, Rutland, Vermont & Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1958.

 Suzuki 1963
Suzuki Jûzô, Ningen Hokusai, Tokyo, Ryokuen Shobô, 1963

Bowie 1964
Theodore Bowie, The Drawings of Hokusai, Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1964

Kaneko 1964
Kaneko Fusui, Ukiyo-e nikuhitsu gashû, vol. 3: Hokusai-ô shinra banshô gashû, Tokyo, Ryokuen Shobô, 1964

Freer 1965
Harold P. Stern, Hokusai: Paintings and Drawings, Washington, D.C., Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1960; rev. ed. 1965

Hillier 1966
Jack Hillier, Hokusai Drawings, London, Phaidon, 1966

Hayashi 1967
Hayashi Yoshikazu, Oei to Eisen, Tokyo, Arimitsu Shobô, 1967

Nihon Keizai Shinbun 1967
Nihon Keizai Shinbun, eds, Hokusai ten, Tokyo, 1967 

Ozaki 1967
Ozaki Shûdô, Hokusai, Tokyo, Nihon Keizai Shimbun, 1967

Yura 1967
Yura Tetsuji, ‘Hokusai ni okeru hatô no keifu’, Ukiyo-e geijutsu 16, 1967, pp. 8-27

Gotô 1969
Gotô Bijutsukan, eds, Nikuhitsu Katsushika Hokusai ten, Tokyo, 1969 (text by Kaneko Fusui)

Nihon Keizai Shinbun 1971
Nihon Keizai Shinbun, eds, Katsushika Hokusai ten, Kobe, 1971 

Nishina 1971
Nishina Yûsuke, ‘Hokusai no ema’, Kikan ukiyo-e 44, Feb. 1971, p. 55

Yasuda 1971
Yasuda Gôzô, Gakyô Hokusai, Tokyo, Arimitsu Shobô, 1971

Yura 1971
Yura Tetsuji, ‘Nishiki-e no shôgu "baren"’, Ukiyo-e no. 44 (February 1971), pp. 57-58

Keyes & Morse 1972
Roger Keyes & Peter Morse, ‘Hokusai's Waterfalls and a set of copies’, Oriental Art, vol. 18, no. 2, summer 1972, pp. 141-147 

ZH 1972
Narazaki Muneshige, Suzuki Jûzô, Yasuda Gôzô, eds., Zaigai hihô, vol. 4: Katsushika Hokusai, Tokyo, Gakushû Kenkyûsha, 1972

Kaneko 1975
Kaneko Fusui, et al. eds., Nikuhitsu: Katsushika Hokusai, Tokyo, Mainichi Shinbunsha, 1975

UT 1975
Kobayashi Tadashi, ed., Ukiyo-e taikei, vol. 13: Fugaku sanjûrokkei, Tokyo, Shûeisha, 1975

Kano 1976
Kano Hiroyuki, ‘Hokusai “garon” no kentô’, Bijutsushi 93-96, March 1976

Miyazawa 1977
Miyazawa Shirô, ‘Shinshû Obuse de hakken sareta nazo no Hokusai in’, Geijutsu shinchô 333, Sept. 1977

Hillier 1978
Jack Hillier, Hokusai: Paintings, Drawings and Woodcuts, London & New York, Phaidon, 1955; 2nd ed. 1957; 3rd. ed. 1978 

Iijima 1978
Iijima Kyoshin, Katsushika Hokusai den, 2 vols., Tokyo, Hôsûkaku, 1893; repr. ed., Tokyo, Zōkeisha, 1978, ed. Segi Shin’ichi; see also Iijima 1999 

Suzuki 1979
Suzuki Jûzô, Ehon to ukiyo-e: Edo shuppan bunka no kôsatsu, Tokyo, Bijutsu Shuppansha, 1979

Hillier 1980a
Jack Hillier, The Art of Hokusai in Book Illustration, London, Sotheby Parke Bernet & Berkeley, CA, University of California Press, 1980

Hillier 1980b
Jack Hillier, Japanese Drawings of the 18th and 19th Centuries, Washington DC, International Exhibitions Foundation, 1980

Marais 1980
Jacqueline Guillard, Maurice Guillard, et al., Le fou de peinture: Hokusai et son temps, Paris, Centre Culturel du Marais, 1980

Yasuda 1980
Yasuda Gôzô, ‘Hokusai no musume Ôi-Eijo: zenden’, Kikan ukiyo-e 86, 1980, pp. 32-44

GUDHJ 1980-1982
Nihon Ukiyo-e Kyôkai, eds., Genshoku ukiyo-e daihyakka jiten, 11 vols, Tokyo, Taishûkan Shoten, 1980-82; see esp. vol. 8 for Hokusai and his school

Haarlem 1982
Matthi Forrer, W. R. van Gulik and H. M. Kaempfer, eds., Hokusai and His School: Paintings, Drawings and Illustrated Books, Haarlem: Frans Halsmuseum, 1982 

NU 1982
Narazaki Muneshige, et al., Nikuhitsu ukiyo-e, vol. 7: Hokusai, Tokyo, Shûeisha, 1982

Sasaki 1982
Sasaki Seichi, ‘Obuse Higashi­ machi yatai. tenjô-ga “Ryû zu” no gihô shiteki kenkyû’, Tama Bijutsu Daigaku kenkyû kiyô 1, 1982, pp. 12-16

Tsuji 1982
Tsuji Nobuo, Hokusai (Book of Books Series, Nihon no bijutsu), Tokyo, Shôgakukan, 1982

Higuchi 1983
Higuchi Niyô, Ukiyo-e to hanga no kenkyû: Ukiyo-e hanga no gakô horikô surikô, Tokyo, Seishôdô Shoten, 1983

Nagata 1983
Nagata Seiji, ‘Saihakken “Oni zu” o meguru Hokusai saibannen no sho mondai’, Kobijutsu 68, Oct 1983, pp. 141-45

Shibui 1983
Shibui Kiyoshi, ed. Nikuhitsu ukiyo-e bijinga shûsei, vol. 2: Hokusai oyobi Hokusai ichimon shû, Tokyo, Mainichi Shinbunsha, 1983

Nagata 1984a
Nagata Seiji, Ukiyo-e hakka, vol. 5 Hokusai, Tokyo, Heibonsha, 1984

Nagata 1984b
Nagata Seiji, ‘Saihakken Nishiarai Daishi “Kôbô Daishi shûhô zu” ni tsuite’, Kobijutsu 69, Jan. 1984, pp. 117-122

Narazaki 1984
Narazaki Muneshige, ‘Hokusai saibannen no nikuhitsu’, Kokka 1072, 1984, pp. 43-49 

Nagata 1984-1993
Nagata Seiji, ‘Katsushika Hokusai nikuhitsu kanshô, nos. 1-48’, Kobijutsu 71-105, July 1984-Feb. 1993; the articles are individually listed in the bibliography to Calza & Carpenter 1994

Forrer 1985
Matthi Forrer, Eirakuya Tôshirô, Publisher at Nagoya, Amsterdam, J.C. Gieben, 1985

Ganshôin 1985
Ganshôin temple, eds., Katsushika Hokusai ga: Ganshôin hondô tenjô hô-ô zu, Obuse, 1985

Hokusaikan 1985
Hokusaikan, eds, Nikuhitsu Katsushika Hokusai, Obuse, 1985

Nagata 1985
Nagata Seiji, Katsushika Hokusai nenpu, Tokyo, Sansai Shinsha, 1985; see also rev. ed. Nagata 1997

Nagata Edehon 1985-1986
Nagata Seiji, Hokusai no e-dehon 1-5, 5 vols, Tokyo, Iwasaki Bijutsusha, 1985-1986

Ôta 1985
Ôta Kinen Bijutsukan, eds., Hokusai ten, Tokyo, 1985

Nagata Manga 1986-1987
Nagata Seiji, Hokusai manga 1-3, 3 vols, Tokyo, Iwasaki Bijutsusha, 1986-1987

Suzuki 1986
Suzuki Jûzô, Hokusai Fugaku hyakkei, Tokyo, Iwasaki Bijutsusha, 1986

HUT 1987-1990
Narazaki Muneshige, ed., Hizô ukiyo-e taikan, 13 vols, Tokyo, Kôdansha, 1987-90; ‘English Supplements’ provided for purchasers in Western countries

Nagata Ehon sashi-e 1987
Nagata Seiji, Hokusai no ehon sashi-e 1-3, 3 vols, Tokyo, Iwasaki Bijutsusha, 1987

Sadamura 1987
Sadamura Tadashi, ‘Obuse no Hokusai ni tsuite: atarashii jijitsu to kaishaku’, Ukiyo-e geijutsu 91, 1987, pp. 24-34

Yamato Bunkakan 1987
Yamato Bunkakan, eds., Hokusai, Nara, 1987

Forrer 1988
Matthi Forrer, with texts by Edmond de Goncourt, Hokusai, New York, Rizzoli & Paris, Flammarion, 1988

Smith 1988
Henry D Smith II, Hokusai: One Hundred Views of Mount Fuji, London, Thames and Hudson, 1988

Kubota 1989
Kubota Kazuhiro, ‘Shiryô kenkyû -- Hokusai saibannen: Obuse Hokusai no shûhen, I-III’, Ukiyo-e geijutsu 95: 1-37, 96: 3-31, 97: 3-15, 1989

Lane 1989
Richard Lane, Hokusai: Life and Work, London, Barrie & Jenkins & New York, Dutton, 1989

Morse 1989
Peter Morse, Hokusai: One Hundred Poets, New York, George Braziller, 1989; see also Morse 1992

Nagata 1990
Nagata Seiji, Hokusai bijutsukan, 5 vols., Tokyo, Shûeisha, 1990

Nagoya 1991
Nagoya-shi Hakubutsukan, eds, Fukutsu no gajin-damashi – Hokusai, Nagoya 1991

MSU 1991
Narazaki Muneshige & Nagata Seiji, eds, Meihin soroimono ukiyo-e 8: Hokusai I, Tokyo, Gyôsei, 1991

Nakata 1991
Nakata Katsunosuke, ed, Ukiyo-e ruikô (Iwanami bunko, 30-240-1), Tokyo, Iwanami Shoten, 1941; 5th ed., 1991

RA 1991
Matthi Forrer, Hokusai: Prints and Drawings, Munich, Prestel-Verlag & London, Royal Academy of Arts, 1991

Sakai 1991
Sakai Gankô, ‘Hokusai hennen shiryô‘, in Nihon Ukiyo-e Hakubutsukan shozô: Hokusai, Akita Senshû Museum of Art, 1991

Clark 1992
Timothy Clark, Ukiyo-e Paintings in the British Museum, London, British Museum Press, 1992 

Morse 1992
Peter Morse, ‘Additional Drawings in Hokusai’s “Hundred Poets” Series’, Andon, vol. 11/2, no. 42, Oct. 1992, pp. 50-52; see also Morse 1989

MSU 1992
Nagata Seiji, ed., Meihin soroimono ukiyo-e 9: Hokusai II, Tokyo, Gyôsei, 1991

Tôbu 1993
Tôbu Museum of Art, eds, Edo ga unda sekai no eshi: Dai Hokusai ten, Tokyo, Asahi Shimbunsha, 1993

Calza & Carpenter 1994
Gian Carlo Calza and John T Carpenter, eds., Hokusai Paintings -- Selected Essays, Venice, International Hokusai Research Centre, 1994

Kano 1994
Kano Hiroyuki, E wa kataru 14 -- Katsushika Hokusai hitsu 'Gaifû kaisei', Tokyo, Heibonsha, 1994

NUT 1994-1996
Kobayashi Tadashi, ed., Nikuhitsu ukiyo-e taikan, 10 vols, Tokyo, Kôdansha, 1994-1996

Retta 1994
Carolina Retta, ‘Hokusai’s Treatise on Coloring: Ehon saishiki-tsû’, in Calza & Carpenter 1994, pp. 237-246 

Edo Tokyo 1995
Edo Tokyo Museum, eds., Katsushika Hokusai ten, Tokyo, 1995

Kamiya 1995
Kamiya Hiroshi, ‘Hokusai to Nagoya: kenkyû joshô – Maki Bokusen shûshû hangajô no shôkai o chûshin ni’, Nagoya-shi Hakubutsukan kenkyû kiyô 18, 1995, pp. 1-34

Lane 1995
Richard Lane, Denki gashû -- Hokusai, Tokyo, Kawade Shobô Shinsha, 1995

Imahashi 1996
Imahashi Riko, ‘Densetsu no kigô – Katsushika Hokusai hitsu “Suika zu” to tanabata’, Tôkai daigaku kiyô (bungakubu) 65, 1996, pp. 1-18

Kobayashi 1996-1997
Kobayashi Tadashi, ‘Gakyôjin Hokusai no tegami 1-3’, Edo bungaku vol. 15, pp. 188-199, vol. 16, pp. 184-195, vol. 17, pp. 172-184, 1996-1997

Kôno 1996
Konô Motoaki, Hokusai to Hokusai-ha (Nihon no bijutsu 367), Tokyo, Shibundô, 1996

Mostow 1996
Joshua S Mostow, Pictures of the Heart: The Hyakunin Isshu in Word and Image, Honolulu, University of Hawaii Press, 1996

Asano 1997
Asano Shûgô, ‘Hokusai no nikuhitsuga no inshô ni tsuite’, Sairen (Chiba City Museum of Art) 1, March 1997, pp. 13-35

Christie's 1997
Christie's New York, eds., Important Japanese Drawings -- The Nisshin Joma (Daily Exorcisms) of Katsushika Hokusai, 3 November 1997

Nagata 1997
Nagata Seiji, 'Katsushika Hokusai nenpu', Hokusai kenkyû 22, April 1997, pp. 4-175

Nikkei 1998
Nihon Keizai Shinbunsha, eds., Hokusai -- Tôzai no kakehashi, Tokyo, 1998

San Francisco 1998
Asian Art Museum of San Francisco, eds., Hokusai and Hiroshige, Honolulu Academy of Arts and University of Washington Press, 1998

Calza 1999
Gian Carlo Calza, et al., Hokusai, Il vecchio pazzo per la pittura, Milan, Electa, 1999

Iijima 1999
Iijima Kyoshin, Katsushika Hokusai den, Tokyo, Iwanami Shoten (edited by Suzuki Jûzô); see also Iijima 1893 and Iijima 1978

Boston 2000
Tsuji Nobuo, ed., Bosuton bijutsukan nikuhitsu ukiyo-e III, Tokyo, Kôdansha, 2000

Itô 2000
Itô Megumi, ‘Nikuhitsu gajô ni tsuite -- seisaku no haikei to kenkyû-jô no sho mondai’, in Nagata 2000, pp. 248-256

Nagata 2000
Nagata Seiji, Hokusai nikuhitsuga taisei, Tokyo, Shôgakukan, 2000

Clark 2001
Timothy Clark, 100 Views of Mt Fuji, London, British Museum Press, 2001

Suwa 2001
Suwa Haruo, Hokusai no nazo o toku -- seikatsu, geijutsu, shinkô, Tokyo, Yoshikawa Kôbunkan, 2001

Calza 2003
Gian Carlo Calza, et al., Hokusai, London, Phaidon, 2003 

Chester Beatty 2003
Clare Polland, The Art of Hokusai: Masterpieces of Japanese Printing in the Chester Beatty Library, Dublin, TownHouse, 2003

Carpenter 2005
John T Carpenter, ed., Hokusai and his Age, Amsterdam, Hotei Publishing, 2005

Hashimoto 2005
Hashimoto Osamu, et al., Katsushika Hokusai shozuri Hokusai manga, zen, Tokyo, Shôgakukan, 2005

Matsui 2005
Shimoyama Susumu, Sumoyama Yasuko, Matsui Hideo, 'Nishikie seshoku shakushokuryô no hihakai dôteihô ni motozuku berurin burû dônyû katei to Fugaku sanjûrokkei o kôshi to suru ukiyo-e fûkei hanga no kakuritus kei'i no kenkyû' (The introduction of Berlin Blue in Ukiyo-e prints and the development of landscape prints beginning with the Thirty-six Views of Mt Fuji, based on non-destructive method of determining blue colorants in Nishiki-e), Hokusai kenkyû 37, Sept 2005, pp. i-liv. 

Smith 2005
Henry D Smith II, ‘Hokusai and the blue revolution in Edo prints’, in Carpenter 2005, pp. 234-269

TNM 2005
Tokyo National Museum, eds., Hokusai ten, Tokyo, 2005; see also Nihon Keizai Shinbun, eds., Hokusai: English Text Supplement, 2005

Freer-Sackler 2006
Freer Gallery of Art and  Arthur M Sackler Gallery, Smithsonian Institution, eds., Hokusai, 2 vols, Washington DC, 2006 (text by Ann Yonemura, et al.)

Hokusaikan 2006
Hokusaikan, eds., Hokusai tokubetsuten zuroku, Obuse, 2006

Edo Tokyo 2007
Edo Tokyo Museum, eds., Hokusai ten (Siebold and Hokusai and his Tradition), Tokyo, 2007 (text by Matthi Forrer, et al.)

Ôta 2007
Ôta Kinen Bijutsukan, eds., Gime Tôyô Bijutsukan shozô ukiyo-e meihin ten, Tokyo, 2007

Guimet 2008
Musée Guimet, eds, Hokusai (1760-1849), ‘l’affolé de son art’, Paris, 2008 (catalogue by Hélène Bayou)

Keyes 2008
Roger S Keyes, ‘Pink Fuji: The Print Hokusai Saw’, Impressions 29, 2007-2008, pp. 68-75

Kobayashi 2008
Kobayashi Tadashi, ‘Katsushika Hokusai hitsu tango no sekku kazari zu’, Kokka 1354, August 2008, pl. 3, pp. 31-32

Itabashi 2008
Yasumura Toshinobu, Hokusai ichimon nikuhitsuga kessaku sen, Tokyo, Itabashi Kuritsu Bijutsukan, 2008

McMillan 2008
Peter McMillan, One  Hundred Poets, One Poem Each, New York, Columbia University Press, 2008

Nagata 2008
Nagata Seiji, 'Fugaku hyakkei kô (miteikô)', in HK 42, October 2008, pp. 5-61

Iwakiri 2009
Iwakiri Yuriko, ‘Hanmoto “Iseichi” no hangi gun’, in Nishiki-e wa ika ni tsukurareta ka, National Museum of Japanese History, 2009, pp. 76-84

Machotka 2009
Eva Machotka, Visual Genesis of Japanese National Identity – Hokusai’s ‘Hyakunin Isshu’, Brussels, Peter Lang, 2009

Sumida 2009
Sumida-ku Bunka Shinkô Zaidan, eds., Sumida-ku shozô Piitaa Moosu korekushon Hokusai zuroku, Tokyo, 2009

Asano 2010
Asano Shûgô, et al., Hokusai ketteiban (Bessatsu taiyô, Nihon no kokoro 174), Tokyo, Heibonsha, 2010

Takemura 2010
Takemura Makoto, 'Hokusai no ko, mago, himago - Kase Sakijûrô, Yajurô, Chôjûrô ni tsuite', HK 45, March 2010, pp.4-23

Berlin 2011
Martin Gropiusbau, Hokusai, Berlin, Nicolai, 2011 (edited by Nagata Seiji)

Clark 2011
Timothy Clark, Hokusai’s Great Wave, London, British Museum Press, 2011

Hashimoto 2012
Hashimoto Kenichirô, ‘Gakyôjin Hokusai “Nisshin jomazu” ni tsuite -- Katsushika Hokusai nisshin jomachô o chûshin toshite’, Zaidan Hôjin Hokusai Kenkyûjo kenkyû kiyô (Hokusaikan, Obuse), vol. 4, 2012, pp. 97-114

Iwakiri 2012
Iwakiri Yuriko, 'Hokusai "Shiika shashin kyô" gadai shôkô', in HK 49, March 2012, pp. 8-16

Machida 2012
Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan, eds, Hokusai to Hiroshige – kisoi-au Edo no fûkei, Tokyo, 2012

Osaka 2012
Osaka Shiritsu Bijutsukan, eds., Hokusai -- fûkei, bijin, kisô, Osaka, 2012 

Boston 2013
Nihon Keizai Shunbunsha, eds., Bosuton Bijutsukan ukiyo-e meihin ten -- Hokusai, Tokyo, 2013

Hinohara 2013
Hinohara Kenji, ‘Katsushika Hokusai Shokoku taki meguri o megutte – shasei to kisô’, Ôta Kinen Bijutsukan kiyô 4, 2013, pp. 00-00 [check]

Cluzel 2014
Jean-Sébastien Cluzel, ed., Hokusai: le vieux fou d'architecture, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2014

Paris 2014
Paris, Grand Palais, Hokusai, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2014

Guth 2015
Christine M E Guth, Hokusai’s Great Wave: Biography of a Global Icon, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2015 

Hokusaikan 2015
Hokusaikan, eds., Hokusaikan nikuhitsuga dai zukan, Obuse, 2015

Keyes & Morse 2015
Roger S Keyes and Peter Morse, Catalogue Raisonné of the Surviving Prints of Katsushika Hokusai, 90 vols, unpublished manuscript, 1972-2007 (deposited at the Department of Asia, British Museum in 2015)

Kubota 2015
Kubota Kazuhiro, Hokusai musume, Ôi Eijo shû, Tokyo, Geika Shoin, 2015

Thompson 2015
Sarah E Thompson, Hokusai, Boston, Museum of Fine Arts, 2015

Tinios 2015
Ellis Tinios, ‘Hokusai and his Blockcutters’, Print Quarterly, vol. XXXII, 2015, 2, pp.186-191; see also Tinios 2016

Yasuhara 2015
Akio Yasuhara, ‘English translation of Iiijima Kyoshin, Katsushika Hokusai den’, unpublished manuscript, 2015

Sumida 2016
Sumida Hokusai Bijutsukan (eds), Hokusai no kikan, Tokyo, 2016

Thompson 2016
Sarah E Thompson, Hokusai’s Lost Manga, Boston, Museum of Fine Arts, 2016

Tinios 2016
Ellis Tinios, ‘Hokusai to sono horishi’, Aato risaachi (Art Research Center, Ritsumeikan Univoersity), vol. 16, pp. 39-44; see also Tinios 2015

TNM 2016
Tokyo National Museum, eds., Hokusai (Tokyo National Museum Selections), Tokyo, 2016 (text by Tazawa Hiroyoshi)